Kunnskapsparken Nord AS (KUPA) arbeider for nyskaping og industriutvikling i Nord-Norge. Selskapet arbeider med innovasjon og rådgiving til gründere, etablerte bedrifter og bedriftsklynger med vekstambisjoner.

Margrethe Jørgensens vei 4, 9404, Harstad.

Tlf: 940 39 961

Post@kupa.no

KUPA

Kunnskapsparken Nord AS (KUPA) arbeider for nyskaping og industriutvikling i Nord-Norge. Selskapet arbeider med innovasjon og rådgiving til gründere, etablerte bedrifter og bedriftsklynger med vekstambisjoner. Vi er operatør for Sivas nasjonale inkubatorprogram og har særlig kompetanse innenfor bransjene sjømat, petroleum, fornybar energi og maritim sektor. KUPA har for tiden 16 medarbeidere og kontorsteder i Harstad, Finnsnes og Tromsø. Nærmere informasjon på www.kupa.no.

 

 

Overordnet mål er: utvikling av vekstkraftige bedrifter for et nasjonalt og internasjonalt marked, med fokus på utvikling av leverandører av produkter og tjenester til:

  • Petroleum og oljevern
  • Fornybar energi
  • Sjømat og maritime næringer

 

Prosjektarbeid er KUPAs arbeidsverktøy og prosjektene skal være forankret hos våre kunder som i hovedsak er bedrifter, gründere og offentlige utviklingsaktører.