NRS er involvert i de fleste ledd i verdikjeden fra smoltproduksjon, matfiskproduksjon, slaktevirksomhet og salgs- og markedsarbeid.

Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim
Postboks 2608, Sentrum, N-7414 Trondheim

telefon: +47 73 92 43 00
fax: +47 73 92 43 01
e-mail: nrs@salmon.no

NRS

NRS er notert på Oslos børs, og eier 4 oppdrettsselskaper som tilsammen har 36 matfiskkonsesjoner, hvor aktiviteten er i Finnmark, Troms, Hordaland og Rogaland. NRS er involvert i de fleste ledd i verdikjeden fra smoltproduksjon, matfiskproduksjon, slaktevirksomhet og salgs- og markedsarbeid. Hovedkontoret er lokalisert til Trondheim.