Finn en bedrift som passer for deg
Ta kontakt hvis du vil at din bedrift skal profileres på YngelUtsøkt sukkertare fra Vestlandet. Vi dyrker og tørker sukkertare på Sotra og får svært gode tilbakemeldinger på våre produkter.


Alsaker Fjordbruk er eitt av dei leiande oppdrettskonserna i Noreg, når det gjeld produksjon av laks.


BDO er et helhetlig kompetansehus med 70 kontorer over hele landet som gir deg tilgang til spisskompetanse innen revisjon, rådgivning, regnskap og advokattjenester.


Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks.


Har din bedrift behov for design og utvikling av mekaniske enheter eller har du en ide som du vil ha laget en 3D modell av?


Europharma AS er Norges ledende grossist og leverandør av vaksiner og legemidler til havbruksnæringen


FSG driver bærekraftig produksjon og salg av yngel, settefisk og matfisk av laks og ørret.

Har bidratt med 1 tanke fra havet


Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til innen fiskehelse, miljø og rådgivning.


Fiskarlaget Nord er en av landets største og eldste organisasjoner for båteiere og mannskap

Har for tiden 1 ledig stilling


Fiskeridirektoratet skal bidra til å oppfylle Nærings- og fiskeridepartementets overordnede mål.


Et moderne rederi med lange tradisjoner


Hydrolicer Drift driver mekanisk avlusning av laks, mot kunder på norskekysten.


Verdensledende og uavhengig analyseselskap med fiskeri og akvakultur som det viktigste arbeidsområde.


Kunnskapsparken Nord AS (KUPA) arbeider for nyskaping og industriutvikling i Nord-Norge.


Kystmuseet i Sør-Trøndelag er en museumsenhet under Museene i Sør-Trøndelag AS og har sitt hovedsete på Hitra.


Lerøy Seafood Group er en av de ledende eksportørene av sjømat fra Norge og verdens nest største produsent av atlantisk laks.


Lerøy Aurora AS er et nordnorsk sjømatselskap i børsnoterte Lerøy Seafood Group ASA, og har hovedkontor i Tromsø.


Lerøy Sjøtroll er eit produksjonssamarbeid mellom Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS


Vi leverer prosessutstyr for alle faser i fiskeindustrien, ombord og på land til hvitfisk og laks.


Leverandøren av digital sjømat!


Nordlaks er et privateid og helintegrert havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen.


Norges sjømatråd tilbyr jobber med hele verden som arbeidsplass.

Har bidratt med 2 tanker fra havet


NRS er involvert i de fleste ledd i verdikjeden fra smoltproduksjon, matfiskproduksjon, slaktevirksomhet og salgs- og markedsarbeid.


Praxair Norge AS er en ledende leverandør på gass og gassteknologi til sjømatnæringen.


Topp moderne filetfabrikk på Myre i Vesterålen


Salaks AS er et helintegrert lakseoppdrettsselskap hjemmehørende i Salangen kommune i Troms fylke


SalMar er et av verdens største og mest effektive selskap innen produksjon og foredling av laks


Selsøyvik Havbruk AS er en lakseoppdretter lokalisert ved Selsøyvik i Rødøy kommune i Nordland.

Har for tiden 1 ledig stilling


SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern.


Skretting er verdenslederen innen produksjon og leveranse av fôr til havbruksnæringen, der vi tilbyr innovative ernæringsløsninger.

Har bidratt med 1 tanke fra havet


Sølvtrans is the world’s largest wellboat company for transport of live salmon and trout.

Har bidratt med 29 tanker fra havet


Faggruppen Tekna Havbruk og Fiskehelse engasjerer seg for å skape tverrfaglige møteplasser for nettverksbygging og for å være en arena for faglig utvikling gjennom arrangementer.

Har bidratt med 1 tanke fra havet


Fiskehelse- og miljøtjenester i Vesterålen, Lofoten og Sør-Troms

Har bidratt med 1 tanke fra havet


Wilsgård Fiskeoppdrett as drifter 10 matfiskkonsesjoner i Troms, settefiskanlegg i Kåfjord i Nord Troms samt slakteri og foredling i Torsken på Senja.


Yngel.no ønsker å samle havnæringene slik at vi i fellesskap kan vise frem hvor mange fantastiske muligheter som finnes i de havbaserte næringene.Det er ikke alltid like enkelt å finne frem i en stor og mangfoldig næring. Hos Yngel får bedriftene mulighet til å presentere seg selv slik at det blir enklere å se alle de spennende mulighetene som finnes for den som vil jobbe med havet.

Parr
per måned
5.100,–
Kom i gang med Yngel
5.100,– per mnd
1 Yngel
Ekstra Yngel: 5.100,–
Tilgang til CV-database
Faktureres månedlig
Bestill Parr
Stim
per måned
4.700,–
Betal for ett år – få to måneder gratis
47.000,– per år
16 Yngel
Ekstra Yngel: 2.500,–
Kommer: Tilgang til CV-database
Faktureres årlig
Bestill Stim

1 Yngel = 1 stillingsannonse / 1 profileringsartikkel / 1 SoMe profilering

Alle priser er eks MVA

FORTELL OM DIN BEDRIFT
Finn dine framtidige arbeidstakere i sjømatnæringen

Registrer bedrift