Om Fiskarlaget Nord

Fiskarlaget Nord er en av landets største og eldste organisasjoner for båteiere og mannskap, og den nest største organisasjonen som står tilsluttet Norges Fiskarlag. Organisasjonen er engasjert på alle saksområder av betydning for fiskerne og fiskerinæringen, og står overfor en rekke utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver i dag og i tiden fremover. Fiskarlaget Nord har fokus på å representere sine medlemmers interesser på en måte som sikrer at de blir hørt, hensyntatt og vektlagt i spørsmål som angår dem. flere båtbilder

Ressurser

Nettside http://www.fiskarlaget.no

Ledige stillinger hos Fiskarlaget Nord

Filtrer etter stikkord: