Om Lerøy Aurora AS

Lerøy Aurora AS er et nordnorsk sjømatselskap i børsnoterte Lerøy Seafood Group ASA, og har hovedkontor i Tromsø. Selskapets hovedvirksomhet er produksjon av atlantisk laks. I tillegg har selskapet et av Norges mest moderne prosessanlegg for laks, med slakteri, foredling, fryseri og emballasjeproduksjon på Skjervøy i Troms. Selskapet har aktivitet i Troms og Finnmark fylke og har ca 250 ansatte. Lerøy Seafood Group er en av de ledende eksportørene av sjømat fra Norge og verdens nest største produsent av atlantisk laks. Lerøy Seafood Group legger stor vekt på viktigheten av å ha en rekrutteringspolitikk som tilbyr attraktive jobber til dyktige og resultatorienterte medarbeidere med riktig kompetanse. Lerøy Seafood Group er et internasjonalt sjømatkonsern og hvor kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter samt produktutvikling. Lerøy Aurora AS har eget styre og lokal ledelse. Selskapet har 17 konsesjoner for produksjon av laks og ørret i Troms. Selskapet er selvforsynt med smolt fra det heleide datterselskapet Laksefjord AS. Smoltanlegget har sin beliggenhet i Lebesby kommune i Finnmark. Laksefjord AS har en konsesjon på 7,5 millioner smolt per år. Konsernets kjernevirksomhet krever ulike former for kompetanse. Derfor består vår organisasjon av mennesker med forskjellig bakgrunn fra næringslivet og med ulike typer av utdannelse. Ettersom konsernet er en aktør i en global næring hvor rammebetingelsene stadig er i endring og utvikling, er det viktig at våre medarbeidere oppdaterer og utvider sine kunnskaper og kompetanseområder. Konsernet er preget av et ungt, men likevel erfarent miljø. Stadige endringer i konsernets rammevilkår krever dynamiske, lærevillige og fleksible medarbeidere. De ansatte er opptatt av konsernets konkurranseevne og resultater og viser et stort engasjement for at enkeltselskapene skal kunne møte fremtidige krav og derved nå konsernets langsiktige strategiske målsetninger.

Ressurser

Nettside http://www.leroyseafood.com

Ledige stillinger hos Lerøy Aurora AS

Filter by tag: