Om Lerøy Sjøtroll

Lerøy Sjøtroll er eit produksjonssamarbeid mellom Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS. Begge er selskap i det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2016 ein årsomsetnad på 17 milliardar og 3 700 tilsette nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har vore notert på Oslo Børs sidan 2002. Lerøy Sjøtroll har 60 konsesjonar for matfisk i Hordaland og 10 setjefiskanlegg. Produksjonen omfatter heile verdikjeda frå setjefisk til ferdige middagsporsjonar. Sjøtroll Havbruk AS, avd. Brandasund er Lerøy Sjøtroll sitt foredlingsanlegg som slaktar og pakkar ca. 30 000 tonn laks og aure årleg.

Ressurser

Nettside http://www.leroyseafood.com

Ledige stillinger hos Lerøy Sjøtroll

Filter by tag: