Om Norges Sjømatråd

Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet. Sjømatrådet er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet og ble opprettet i 1991 under navnet Eksportutvalget for fisk. Navnet ble endret til Norges sjømatråd i 2012. Sjømatnæringen finansierer selv Sjømatrådet gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat. De viktigste sjømatbransjene er representert med egne rådgivende markedsgrupper i Sjømatrådet. Disse sikrer at ressursene brukes i samråd med næringen. Gjennom vårt arbeid skal Sjømatrådet øke verdiene av norsk sjømat. Det gjør vi ved å jobbe systematisk med markedsinnsikt, markedsutvikling, markedsberedskap og omdømmebygging i utvalgte markeder over hele verden. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å identifisere muligheter for norske sjømatprodukter i nye og eksisterende markeder. Sjømatrådet er den instansen som gir norske aktører godkjenning som eksportører, og fungerer samtidig som rådgiver for Nærings- og fiskeridepartementet i spørsmål om eksport og sjømathandel.

Rigmor Abel HR-direktør Norge

+47 913 35 247
ra@seafood.no

Ressurser

Nettside https://seafood.no/

Ledige stillinger hos Norges Sjømatråd

Filtrer etter stikkord: