Om Salaks AS

Salaks AS er et helintegrert lakseoppdrettsselskap hjemmehørende i Salangen kommune i Troms fylke. Selskapet ble grunnlagt i 1985 og eies lokalt. Salaks AS er et selskap som alltid har vært innovasjonsorientert, og har lav terskel for å benytte ny teknologi. Det skal vi også være i fremtiden. Vi driver arbeid og tiltak for å oppnå en mest mulig miljømessig bærekraftig produksjon av laks. Det arbeides hver dag for å begrense miljøpåvirkninger til omverdenen og for å produsere god og trygg matfisk. Salaks AS har i dag fem matfiskkonsesjoner, og er tildelt en grønn konsesjon. Selskapet har seks lokaliteter for produksjon av matfisk, lokalisert i Salangen, Lavangen og Dyrøy kommune. Salaks AS har også eget slakteri i Rotvik i Salangen kommune. Selskapet har i dag 73 ansatte, og en samlet produksjon som utgjør nær 9000 tonn per år. Slakteriet ble etablert i 1989 og har siden den gang vokst til å ha en kapasitet på 50-60 tonn per dag, som tilsvarer ca150.000 middagsmåltider. I dag har slakteriet 20 ansatte, bestående av lokal og utenlandsk arbeidskraft. Det slaktes i hovedsak egen fisk som er produsert i lokalt beliggende lokaliteter. Salaks Holding AS er morselskapet til Salaks AS, Salangfisk AS og Brønnbåt Nord AS. Det er altså et lakseselskap bestående av tre bedrifter som er eid og driftes av samme leder, og som tilsammen produserer hele verdikjeden i lakseoppdretten. kart over Rotvik

Ressurser

Nettside http://www.salaks.no

Ledige stillinger hos Salaks AS

Filtrer etter stikkord: