HAVET

I havet, med all sin prakt og mangfold,
ligger løsningen på mange av menneskenes ressursbehov

Ved å finne ut mer om det som lever i havet, hvordan de er bygd opp, hvordan de har utviklet seg gjennom millioner av år og hvilke egenskaper de har, kan vi kanskje finne nye løsninger på mange av de utfordringene vi har i dag.

Havet dekker 70% av jordens overflate og inneholder en enorm variasjon av planter og dyr. Mye er enda ikke oppdaget. Havet er fellesnevneren for de viktigste næringene i Norge og vi har med vår lange kyst, mange tradisjoner og gode kunnskaper om havet utviklet oss til å bli en viktig havnasjon.

I fremtiden vil utviklingen av nye havbaserte næringer kunne bidra til stor verdiskaping gjennom innovasjon og ny teknologi. Bioteknologi, produksjon av mikroalger, høsting av tang og tare, fiske etter nye arter, bærekraftig havbruk, mineralutvinning, bioprospektering og videreforedling av råstoff. Mulighetene er uendelige.

Havet rommer enorme ressurser og hvis vi forvalter disse riktig, med god kunnskap og kloke hoder, kan vi høste av havet for å dekke våre behov for både mat, medisiner og energi.

Yngel vil i all sin beskjedenhet være med på å dele kunnskap og entusiasme om havet for å vise det enorme potensialet havet har for en god og bærekraftig fremtid.