G.U.D.: Det digitale oppdrettsanlegget

Oppdrettsmerder som duver i vannflata har blitt et vanlig syn langs kysten i nord.

Read More