Røkter / Operatør / Tekniker

Driftsteknikere til Måsøval Fiskeoppdrett Fast stilling